Sigurd og Orkan springer bane

I det siste har Sigurd nesten tatt for gitt at det er hans tur å trene når Orkan skal hentes i bilen. Jeg tolker det som at planen om å få dem ut på konkurransebanen sammen faktisk kan komme til å fungere?


Dessuten blir jeg glad av å se dem. De er så flinke, så flinke!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: