Jeg liker

  • at det var kø i mitt lokale, lille valglokale. Og at det hadde vært det helt siden de åpnet.
  • at jeg ikke trengte å være spesielt redd for selvmordsbombere mens jeg sto i kø.
  • at selv om partiet i mitt hjerte ikke er spesielt aktive i min kommune, kan jeg stemme på dem – i tillegg til noen velvalgte kandidater fra andre partier.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: