Jeg er så glad!

I dag dumpet nemlig følgende tekst ned på NKKs nettsider. Det betyr flere fine ting: den plutselige endringen av landslagsregelverket blir omgjort, tilbakevirkende kraft på regelendringer i standardregelverket bortfaller, og nordmenn med utenlandsk pass får delta på NM og landslag. Hurra for NKK! Og denne gangen mener jeg det! 

Vedrørende agilityregelverket og retningslinjer for landslag

NKK har mottatt en rekke henvendelser i forbindelse med revidering av agilityregelverket og reglene for landslag. Hovedstyret behandlet flere spørsmål i møte 1/2012, 23. januar 2012. Følgende vedtak ble gjort:
Sak 9/12 – Hovedstyret besluttet at regelverket i agility gjeldende fra 1.1.2012 skal praktiseres som følger når det gjelder opprykksregler:
  • Resultater fra agilitystevner i utlandet gis ikke tilbakevirkende kraft, og gjelder kun som tellende for resultater oppnådd etter 1.1.2012.
  • Resultater oppnådd i Norge fra før 1.1.2012 som etter tidligere regelverk (gjeldende i 2011) kvalifiserte til opprykksnapp, gjelder som opprykk i revidert regelverk. Gjenstående opprykksnapp må oppnås etter reglene gjeldende fra 1.1.2012.
Sak 18/12 – Hovedstyret besluttet at følgende krav når det gjelder mulighet til deltakelse i  NM i agility og på landslaget ved mesterskap:
  • For Norgesmesterskap: «Hunden må være over 18 måneder og være registrert i NKK, NOX eller annet register godkjent av NKK. Eier/handler må være medlem av NKK og være enten norsk statsborger eller utenlandsk statsborger med fast bostedsadresse i Norge (jf. folkeregisteret).»
  • For deltakelse på landslag/mesterskap: «Hunden må være over 18 måneder og være registrert i NKK, og ha stamtavle i flere ledd (godkjent av FCI).  Eier/handler må være medlem av NKK og være enten norsk statsborger eller utenlandsk statsborger med fast bostedsadresse i Norge (jf. folkeregisteret).»
Hovedstyret opprettholder at landslagsreglene i agility, vedtatt av HS i sak 53, møte 2/11, skal gjelde ut 2012. I 2012 skal det kun foretas mindre justeringer i fht datoer for uttaksstevner. KG delegeres myndighet til å revidere reglene fra 2013, likevel gitt kulepunkt 2 over.
De endrede reglene (jf. sak 18/12) vil bli innarbeidet i regelverket og publisert i løpet av kort tid.
For 2012 er det fastsatt følgende uttakskonkurranser:
  • 26. mai, Oslo (Oslo Hundeshow) (1x ag3 + 1x hopp3)
  • 16. juni, Sandefjord (1x ag3 + 1x hopp3)
  • 23. juni, Bergen (1x ag3 + 1x hopp3)
  • 24. juni, Bergen (1x ag3 + 1x hopp3)
Kompetansegruppa i agility vil fungere som landslagsledelse i 2012.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: