Hoppteknikk: svinger over lengden

Man snakker om shapingkloke, klikkerkloke, repetisjonskloke hunder. Men hoppteknikk-klokhet? Jeg vet ikke. Kuling viste i alle fall noen interessante koblinger av kunnskaper som fikk meg til å le høyt i går kveld, og heldigvis fanget jeg det på film.

Catrine var på besøk forrige uke, og siden Wii trengte å trene på lengdehopp, bygget vi et. Kuling har aldri spesifikt trent på lengden, vi har jo ikke hatt en egen. Han har sett den på trening i Bø, og på konkurranse. Nå som jeg plutselig sto her med et eget lengdehopp, ble det fristende å se mer spesifikt på det i hoppteknikk-sammenheng.

Jeg satte opp en klassisk distance grid med tre lave hopp med seks fots mellomrom, og fire meter til lengdehoppet (rom for å legge in et steg). Så varierte jeg belønningsplasseringen (se tallene) og mengden svingkommandoer.

Jeg hadde ventet at han ville hoppe skrått over lengden ved belønningsplassering 2 og 3, men neida! Han har visst forstått at han skal over hele. Men han tok frem en helt annen kunnskap, som jeg ikke ventet meg.

Til tighte svinger over vanlige hoppehindre, har jeg lært ham å legge inn et ekstra steg, slik at han satser veldig nær hinderet, får bratt vinkel på opphoppet, og lander nær (= kort sving). Litt som på dette bildet (foto: Catrine H. Bjerch). Det krever samling, styrke og motivasjon. I går viste Kuling at han virkelig, virkelig har forstått hva jeg vil ha der. Han prøvde seg nemlig på det samme med lengdehoppet.

…det var bare det at han la inn steg midt i lengden, i tillegg til før! Landingen ble tight og nydelig, og jeg er imponert over at han generaliserte kunnskapen på den måten, det er bare det at regelverket ikke tillater en slik tilnærming.

Jeg må altså lære ham at ekstra steg er riktig, men kun før lengden, ikke i den.

Primærtilnærmingen blir å belønne kun hvis han hopper hele, uavhengig av om han river det siste elmentet. Hvis steg midt i fortsetter å dukke opp, får jeg sette elementene så tett at det ikke går an, og øke lengden gradvis.

På sett og vis er jeg nesten overrasket over at han ikke har gjort dette tidligere – han har jo mange ganger blitt bedt om tight sving over lengden på konkurranse. Men kanskje koblet han ikke sammenhengen før han fikk se lengden i en kjent hoppteknikkøvelse? I så kan det være en tankevekker for å være nøye med at alle typer hindre bør få dukke opp i enkle hoppteknikkøvelser en gang iblant?

Her er filmen fra i går kveld. Se og smil 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: