Mer linjenerding

Kikket på film fra finalene i nordisk mesterskap i går, og la merke til en sekvens hvor vektingen av veivalget falt 1-1 mellom linjen man kommer fra og linjen man skal videre til (avstanden var tilnærmet lik). Emne for testing!

Veivalget etter #3: distance: equal, coming from: left, going to: right.

Jeg vil veldig gjerne se samme test med flere ulike hunder – veldig interessant om utfallet blir det samme. Jeg kjørte åtte repetisjoner med jevn variasjon mellom fire ulike handlingsvalg. Venstre (serpentin), høyre (framforbytte) venstre (framforbytte+framforbytte) og høyre (post turn).

For Kuling trumfet coming from going to, regnet fra snuten passerte siste slalåmpinne til den kom til syne i tunnelutgangen. Dette var konsekvent, altså alle repetisjonene til venstre var raskere enn til høyre. Video:

Til høyre var framforbytte (som forventet) raskere enn post turn. Det som overrasket meg, var at Kulings snitt-tid til venstre var 8 hundredeler bedre med to framforbytter enn med serpentin! Jeg blir glad hvis noen kan forklare meg hvorfor?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: