Coming from vs. going to (mer linjenerding)

Jeg ville komme til bunns i om det er grunn til noen forskjell i vekting mellom coming from og going to, hvis vi forutsetter at avstanden er lik. Derfor laget jeg denne:

Kuling var veldig, veldig lik på høyre/venstre når jeg fikk ham til å samle seg ordentlig for post turn til høyre. Det er derimot ikke så lett, så i videoen har jeg lagt med eksempler både der han samler seg fint, og der han ikke gjør det. Deilig å endelig ha fått tilbake mac’en, så jeg kan lage ordentlige sammenlikninger i overlay 😀

I praksis betyr dette at jeg kommer til å prioritere coming from over going to i alle tilfeller hvor jeg ikke er helt sikker på å kunne lure eksepsjonelt fin samling ut av ham. Samling i post turns kommer forøvrig til å fortsette å stå ganske langt opp på målsetningslisten, jeg er ikke fornøyd med dem enda…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: