Nordisk lapphundmester agility 2014

Bris klarte det – hun forsvarte tittelen fra i fjor. Med god hjelp av Sigurd, altså 🙂
Utstillingen droppet vi i år, Bris liker ikke å stilles ut, og hun har vel strengt talt vunnet det hun kan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: