Slalåmpuslerier

Helt siden mars da vi endelig kunne plukke opp treningen igjen har jeg hatt en ganske stor andel av Smileys treningsfokus på slalåm. Forståelse og selvtillit. Hva hun får til, både i trening og konkurranse, har variert ganske mye. Jeg tror at det aller mest handler om selvtillit – troen på at “yes, det vet jeg hva er, det kan jeg!” når hun får slalåmsignalet av meg.

Så hvordan bygger man opp selvtillit på en så kompleks ferdighet samtidig som man vil utvikle forståelsen? Det er en skjør balansegang, men jeg tror mye handler om å trene enkelt nok. Det å trene enkelt er ikke egentlig en av mine styrker. I jakten på forståelse gjør jeg det gjerne vanskeligere så fort hunden forstår forrige steg, og dette er ikke nødvendigvis det som gir hunden mest godfølelse. Samtidig er det et ekstra hensyn å ta i slalåmtreningen spesielt: belastning. Ingen andre hinder gir så ensidig, spesifikk og gjentatt belastning som slalåm. Derfor trener jeg helst på 4-8 pinner, ofte på en litt åpen alléslalåm og fortrinnsvis i korte økter og moderate mengder.

Samtidig som jeg vil begrense treningsmengden synes jeg det er enklest å ha prosjekter, kampanjer eller fokusområder – kall det hva du vil. Jeg synes treningen gir best fremgang om vi jobber videre med det samme noenlunde intensivt og heller tar noen dager helt fri for å restituere mellom slagene. Det ideelle hadde kanskje vært å trene tre dager med tre små økter daglig, for så å ta tre dager helt fri, og på igjen, osv. I praksis har jeg vanskelig for å ta meg tid til å gjøre tre separate økter gjennom dagen (selv om øktene i seg selv er korte tar det tid med opp- og nedvarming, skifte sko, sette vekk de andre hundene, osv). Derfor har vi trent flere økter i slengen, én gang om dagen i et par dager, og så tatt noen dager fri.

Denne uken har vi puslet med dette oppsettet, hvor kjeglen flyttes til stadig nye posisjoner slik at bildet endres og vanskelighetsgraden utvikles:

Har du ideer til andre smarte oppsett? Del dem gjerne med meg! Her i bloggen, på facebook eller om du vil bare på en melding 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: