Category: Bris

Nordisk lapphundmester agility 2014

Bris klarte det – hun forsvarte tittelen fra i fjor. Med god hjelp av Sigurd, altså 🙂Utstillingen droppet vi i år, Bris liker ikke å stilles ut, og hun har vel strengt talt vunnet det hun kan…